Correlated Curriculum


Pada dasarnya organisai kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lain ada hubungan, bersangkut paut (correlated) walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertanyakan.
Prinsip berhubungan satu sama lain ini dapat dilaksanakan dengn beberapa cara:
1.      antara dua mata pelajaran diadakan hubungan secara incidental.
2.      Memperbincangka masalah-masalah tertentu dalam berbagai macam pelajaran.
3.      Mempersatukan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas masing-masing
Sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk meleksanakan kurikulum aktivitas ini ialah :
1.      Guru
2.      Gedung Sekolah
3.      Perlengkapan Kelas
4.      Perencanaan tidak ketat terikat pada waktu

5.      Tak ada urutan tingkat kelas

No comments:

Post a Comment